Събития

» » КРИБ успешно приключи проект за разработване на нови модели за дигитални умения

КРИБ успешно приключи проект за разработване на нови модели за дигитални умения

КРИБ успешно приключи проект за разработване на нови модели за дигитални умения

„Конфедерация на работодателите и индустриалците в България“ (КРИБ) успешно приключи проект „Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда“. Основната му цел бе насочена към преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения на заетите лица, като по този начин компаниите ще имат по-добра възможност за успешно преминаване през дигиталния преход. Това обяви координаторът на проекта Галя Петрова на заключителна пресконференция, която се проведе на 30 юни 2023 година в централата на КРИБ в София.

Според данни на Министерството на труда и социалната политика едва 1/3 от трудоспособното население в България притежава основни дигитални умения. Статистиката при компаниите показва, че всяко четвърто малко и средно предприятие е внедрило и използва нови технологии, докато в ЕС този процент е над 55%.

На този фон резултатите, постигнати по проекта, могат да бъдат изключително полезни при разработването на цялостни политики за развитието на човешките ресурси в новата дигитална реалност. КРИБ успешно разработи и тества 75 унифицирани профили за дигитални умения, по един за всяка ключова професия/длъжност от 17 икономически дейности, по които работодателската организация извърши обширен анализ.

За всеки един от секторите КРИБ разработи секторни квалификационни рамки за дигитални умения и учебни програми и съдържание. Над 700 са обучените лица в рамките на проекта.

„Като най-голямата работодателеска организация за нас е изключително важно да насърчаваме и подкрепяме реалния бизнес да бъде успешно да преодолява различни предизвикателства пред заетостта, съвременния пазар на труда и дигитализацията. Считам, че всички инструменти и учебни програми, които успяхме да разработим, ще помогнат на българските компании да подобрят уменията на работниците и служителите си и съответно да увеличат ефективността на производството и да създадат нови бизнес възможности.“, посочи още Галя Петрова.

Проектът, който стартира на 1 септември 2021 г., се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“, по процедура „Развитие на дигиталните умения“ Компонент 2, договор за БФП № BG05M9OP001-1.128-0003-C01. По него партньори на КРИБ са Конфедерацията на независимите синдикати в България и Министерството на труда и социалната политика.


Финална пресконференция по проект КРИБ

30.06.2023