Позиции

» Позиции
Становище относно предвиждани промени в правната уредба на съдиите по вписванията
21.02.2022

ДО Г-Н МИЛЕН МАТЕЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО...

КРИБ подкрепя исканията на магазините, предлагащи нехранителни стоки
07.04.2021

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА ЗАМЕСТНИК...

Декларация на АОБР относно правната уредба на сумираното изчисляване на работното време
30.03.2021

По повод на съвместната декларация на синдикатите от 30.03.2021 г. относно сумираното...

Предложение за промяна на разпоредбата на чл.4, т.19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
16.12.2020

Г-Н ПЛАМЕН НУНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД Г-ЖА...

Становище на КРИБ относно Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
27.10.2020

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява положително становище...

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
03.08.2020

ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА...

Декларация на АОБР в подкрепа на настоящата данъчна система в България
29.05.2020

Във връзка със зачестилите политически изказвания относно промяна на политиката по доходите,...

Позиция на КРИБ във връзка с публикуваното на сайта на Министерство на финансите предложение за създаване на „Държавна петролна компания"
15.05.2020

Във връзка с публикуваното на сайта на Министерството на финансите предложение за създаване на...

1 2 3 ...  20»