Позиции

» Позиции
СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 г.
12.11.2008

За разлика от предходни години, тази година предложеният проект на Закон за държавния бюджет на...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТА ЗА ЗИД НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
10.11.2008

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България по принцип подкрепя изпратения от...

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА КРИБ, КНСБ, КТ ПОДКРЕПА И БТПП ОТНОСНО ИСКАНЕТО ЗА ПРОМЯНА НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ
18.09.2008

От 2007 г. се установи практика всяко тримесечие Булгаргаз да предлага увеличение на цената на...

ВТОРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА
16.09.2008

Във връзка с внесения в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА
16.07.2008

Във връзка с внесения в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ТРУД В РАМКИТЕ НА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА
10.07.2008

Предложението официално е депозирано на вниманието на народните представители в Комисията...

« 17 18 19