Браншови организации

Браншови организации
(ААПТОПБ)

Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България

Адрес: ул."Велико Търново" №37, София 1504
www.svab.bg

Стоян Желев - председател
e-mail: jelev@peugeot.bg

Стефан Хаджиниколов - изп. директор

Ясен Спасов
e-mail: office@svab.bg
тел: 02 946 12 50, 02 943 39 44
факс: 02 943 39 44

(АБЗ)

Асоциация на българските застрахователи

Адрес: ул."Граф Игнатиев" №2, ет.2, София 1000
www.abz.bg

Данчо Данчев - председател

Жени Парпулова
тел: 02 980 51 24, 02 980 51 25
факс: 02 981 17 28
е-mail: abz@abz.bg

Асоциация на българските износители

Адрес: "Софарма Тауърс" А, ул."Лъчезар Станчев" 5
www.abebg.org

Владимир Стойчев - председател

Иво Тодоров - изпълнителен директор
тел.: 02 962 15 32
е-мейл:intododrov@sopharma.bg

(АБРО)

Асоциация на българските радио и телевизионни оператори

Адрес: пл. "България" №1, НДК, Административна сграда, ет.15, офис 2, София 1463
www.abbro-bg.org

Атанас Генов - председател

Мехти Меликов - изп. директор
тел: 02 980 67 11, 02 951 55 22
факс: 02 916 63 51, 02 851 89 06
е-mail: mmelikov@abbro-bg.org

/АЗПБ/

Асоциация на земеделските производители в България

Адрес: ул.„Владайска” №29, ет.1, гр. София 1606
www.azpb.org

Венцислав Върбанов - председател 

Ивайло Тодоров – изп.директор
тел. 02 951 62 65
е-мейл: info@azpb.org; varbanov@azpb.org; todorov@azpb.org

Асоциация на колекторските агенции в България

Адрес: ул.„Рачо Петков Казанджията” № 6, ет. 6, гр. София
www.acabg.bg

Райна Тодорова - председател
тел.: 02 976 08 75
факс: 02 489 94 68
e-mail: office@acabg.bg

Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България

Адрес: ул."Фр.Ж.Кюри" № 19, бл.1, ет.14, ап.26, София 1113
www.arpharm.org

Илиана Паунова - председател

Деян Денев - изп. директор
тел: 02 971 34 64
факс: 02 870 54 70
е-mail: office@arpharm.orgdeyandenev@arpharm.org

(АОВХ)

Асоциация на операторите на ваучери за храна в България

Адрес: Бизнес Парк "София", сграда 12А, ет.1, 1766, гр. София

Арно Мартена - председател
тел: 02 489 98 76
e-mail: arnaud.martenat@sodexo.com

Вероника Нинова - сътрудник
тел: 02 423 07 97
факс: 02 974 05 50
e-mail: veronica@marketorbg.com

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България

Адрес: ул."Цар Симеон" № 82 Б, 1202, гр. София 
www.bsda-bg.org

Жана Величкова - председател
тел: 02 983 24 22, 02 983 26 87
факс: 02 983 36 82
e-mail: bsda@techno-link.com

Асоциация на собствениците на частни товарни вагони

Адрес: бул.“Арсеналски” №105, София
www.bpw-bg.org

Христо Лазаров - президент
тел. 02/ 963 13 30
факс: 02/ 866 55 58
е-мейл: bpw@bpw-bg.org

(АСА)

Асоциация на собствениците на аптеки

Адрес: ул."Цар Иван Шишман" №17, София 1000
www.asa-pharmacy.com

Николай Костов - председател
тел: 02 971 03 30
факс: 02 971 03 30
е-mail:asa.sofia@abv.bg

Емилия Банева
тел: 02 987 03 30, 02 989 03 30

Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България

Адрес: бул."Цар Освободител" №2, София 1000
www.acbo.com

Таня Косева - Бошова - председател
e-mail:tkosseva@etc-bg.com

Калина Хадживасилева
тел: 02 801 20 20
факс: 02 801 20 22 
e-mail: office@acbo.bg; tkosseva@etc-bg.comkhadzhivasileva@etc-bg.com

(АССП)

Асоциация на специализираните счетоводни предприятия

Адрес: ул."Солунска" №45, ет.1, ап.6, София 1000  (с вход откъм ул.Княз Борис I)
www.apac-bg.org

Мадлена Леви-Примо - председател
е-mail: m_levi@parole-m.com

Антония Богданцалиева - гл.секретар
тел: 02 980 27 05
e-mail: office@apac-bg.org

(АТЕБ)

Асоциация на търговците на електроенергия в България

Адрес: ул. "Позитано" №2, ет.7, София
www.ateb-bg.com

Мартин Георгиев - председател 
тел: 02 400 80 85

Моника Анестиева
тел: 02 462 38 72
факс: 02 462 38 88
е-mail: m.anestieva@emtbg.com; info@ateb-bg.com

/АОНК/

Асоциаця за отговорно небанково кредитиране

Адрес: ул."Якубица" №19, ет. 1, оф.1С, София
www.aonk.bg

Неделчо Спасов - председател 
тел.: 0882 02 66 57
e-mail: nedelcho.spasov@aonk.bg

(БКДМП)

Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост

Адрес: бул."Тодор Александров" № 73, ет.6, офис 5, София 1303
www.timberchamber.com

Стоян Стоянов - председател
е-mail: sstoyanov@tediva.eu

Елица Ненчева - изп.директор
тел: 02 963 42 99
факс: 02 816 42 80
е-mail: office@timberchamber.comenencheva@timberchamber.com

Българо-китайска търговско-промишлена камара

Адрес: бул.„България” № 58, вх. С, ет. 9, офис 30, София
www.bulgariachina.com

Виктор Азманов - председател
тел.: 02 865 88 99
факс: 02 865 88 99
e-mail: a.ekimov@bulgariachina.com

/БАЕЗ/

Българска агенция за експортно застраховане

Адрес: бул."Александър Стамболийски" №55,  София 1301
www.baez.bg

Бистра Илкова - председател 

Дочо Карадочев - изпълнителен директор

Анна Кършовска - директор "Бизнес развитие"
тел. 02 923 69 11
факс: 02 987 06 65
e-mail: baez@baez.bg

Българска асоциация за екзекютив сърч

Адрес: ул."Бигла" № 44, ет.1, София

Даниела Осиковска - председател
тел: 02 962 03 05
факс: 02 962 03 05

Ивона Найденова
тел: 02 962 03 05
факс: 02 962 03 05
e-mail: office@besabg.org 

(БАЛ)

Българска асоциация за лизинг

Адрес: бул."Ал.Стамболийски" № 27Б, ет.2, ап.8, София
www.leasing-bulgaria.org

Борислав Тодоров - съпредседател
тел: 02 937 79 78
факс: 02 937 79 79
мобилен: 0899 30 60 93
e-mail: b.todorov@kuehnleasing-bg.com

Валентина Маринова
e-mail: assistant@leasing-bulgaria.org

Българска асоциация за растителна защита

Адрес: бул.„Шипченски проход” №79, София 1574
www.bppa-bg.com

Петър Николов - председател

Виктория Арабаджиева – лице за контакт
тел.: 02 870 00 33
e-mail: bppa@abv.bg

(БАУХ)

Българска асоциация за управление на хора

Адрес: ул. Княз Борис I, №49, ап.2, София 1000
www.bapm.bg

Петър Василев - председател
e-mail: bapm@bapm.bg

Геновева Бакърджиева - изп. директор
тел: 02 950 10 90, 02 950 10 91
факс: 02 950 10 92
 

/БААИК/

Българска асоциация на архитектите и инженерите-консултанти

Адрес: ул. „Струма” №2А, ет. 2, София 1202
www.bacea-bg.org

Инж. Мирослав Йорданов - председател

Красимира Петрова – лице за контакт
тел.  02 983 90 41
Моб. 0878 111 085
е-мейл: bacea@techno-link.com

 

(БАДФУ)

Българска асоциация на дистрибуторите на фискални устройства

Адрес: ул."Радецки" № 8, Пловдив
www.badfu.com

Румен Попов - председател
тел: 032 643 254
факс: 032 643 225
e-mail: rumen.popov@rgb-bg.com

Вера Кабурова - секретар
e-mail: vera@rgb-bg.com; badfu@rgb-bg.com

(БАК)

Българска асоциация на корабопритежателите

Адрес: бул. Приморски №1, Варна 9000
www.bsa-bg.com

Росен Костурков - председател

Марин Петров - главен секретар
тел: 052 683 119
факс: 052 683 118
e-mail: shipowners@mail.bg

(БАЛИП)

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

Адрес: бул. Черни връх, № 32А, София 1000
www.balip.com

Любомир Бояджиев - председател
тел: 962 54 81
факс: 962 53 88
e-mail: office@benchmark.bg

Евгений Жишев - главен секретар
тел: 962 54 81
факс: 962 53 88
e-mail: jichev@balip.com

(БАПИМ)

Българска асоциация на производителите на инертни материали

Адрес: "Околовръстен път" №27, офис 31,София 1404
www.bapim.org

Иван Богданов - съпредседател

Емил Брайчев - съпредседател

Ирина Колева  - изп. директор
тел.: 02 806 57 64, 359 888 506 407
е-мейл: office@bapim.org

(БАСАТ)

Българска асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт

Адрес: ж.к. "Красна поляна", ул. "Мечка" №35, София 1330
www.basat.eu

Миролюб Столарски - председател
тел: 02 812 08 10, 02 812 08 11
факс: 02 812 08 20
e-mail: mstolarski@eurolines.bg

Десислава Бачева
тел: 02 812 08 26
e-mail:dbacheva@karat-s.comeurobus@techno-link.com

(БАСКОМ)

Българска асоциация на софтуерните компании

Адрес: Бизнес парк "София", сграда 11Б, ет.1, София 1766
www.basscom.org

Стамен Кочков - председател

Мая Маринова - изп. директор
тел: 02 489 97 43
факс: 02 489 97 42
e-mail:office@basscom.org; executive@basscom.org

(БАТЕЛ)

Българска асоциация на търговците на едро с лекарства

Адрес: ул. "Хан Аспарух" № 8, София 1463
www.batel.bg

Димитър Димитров - председател
тел: 02 8133 661
факс: 02 8133 777, 02 8133 666
е-mail: d_dimitrov@sopharmatrading.bg

Оля Василева - главен секратер
тел: 02 442 17 20
факс: 02 8133 777, 02 8133 666
е-mail: office@batel.bg; o.vassileva@batel.bg

/БАТЕЛ/

Българска асоциация на търговците на едро с лекарства

Адрес: ул. „Хан Аспарух” №8, София 1463
www.batel.bg

Димитър Димитров - председател 

Оля Василева – изп. директор
тел./факс:02/ 442 17 20
е-мейл: office@batel.bg

 

(БАУД)

Българска асоциация на управляващите дружества

Адрес: ул. "Цар Калоян" №1, София
www.baud.bg

Петко Кръстев - председател
тел: 02 930 10 13
факс: 02 930 10 31
e-mail: petko.krustev@dskam.bg

Евгений Жишев - секретар
тел: 02 930 10 13
факс: 02 930 10 31
e-mail: jichev@baud.bg

(БАИТ)

Българска асоциация по информационни технологии

Адрес: бул. "Драган Цанков" 36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
www.bait.bg

Петър Иванов - председател

Весела Калъчева - изп. директор
тел: 02 946 15 13
факс: 02 946 14 52
e-mail: bait@bait.bgv.kalacheva@bait.bg

(БАР)

Българска асоциация по рециклиране

Адрес: бул. Витоша № 126, ет.2, ап.4, София 1463
www.bar-bg.org

Борислав Малинов - председател

Антония Стоянова - изп. директор
тел: 02 953 32 88
факс: 02 953 33 87
e-mail: bar@bar-bg.org

Българска браншова асоциация пътна безопасност

Адрес: "Околовръстен път", кв. "Коматево", Пловдив
www.bbars.bg

Николай Иванов - председател
тел: 032 691 867

Росица Славчева  - координатор
тел: 032 691 867
факс: 032 691 868
e-mail: bbars@abv.bg

Българска браншова камара "Пътища"

Адрес: бул."Македония" № 12, ет.2, гр.София 1606
www.bgroads.com

инж. Павел Диковски - председател

инж. Андриана Георгиева - изп. директор
тел. 02 952 30 36
моб. 0887 444 152
e-mail:bbcroads@gmail.com; bbcroads@bgroads.com

/ББКТДПДПМС/ /Българска минно-геоложка камара/

Българска браншова камара на търговските дружества от проучването, добива и преработката на минерални суровини

Адрес: кв.„Манастирски ливади – Изток”, бул. „Околовръстен път” № 27, ет.1, София 1404
www.bmg-bg.org

Проф. д-р инж. Лъчезар Цоцорков - председател 

Иван Андреев - изп. директор

Вяра Георгиева - секретар
тел./факс: 02 99 50 307
е-мейл: director@bmgk-bg.orgoffice@bmgk-bg.org

Българска вендинг асоциация

Адрес: ул."Марица" № 52, Пловдив 
ул."Черно море" 4, вилна зона „Враня-Лозен”, София 1186
www.bulgarian-vending-association.com

Тодор Каназирeв - председател

Христина Кунчева
тел: 02 962 10 00
факс: 02 862 25 25
e-mail: office@bulgarian-vending-association.comkkuncheva@enco-vending.com

(БГ ФАРМА)

Българска генерична фармацевтична асоциация

Адрес: ул."Хан Аспарух" № 8 София 1463
www.bgpharma.bg

Николай Хаджидончев - председател
e-mail: office@bgpharma.bg

Росен Казаков - изп.директор
тел: 02 421 97 86
факс: 02 421 97 91
e-mail: rkazakov@bgpharma.bg

Надя Рачева
тел: 02 421 97 91
e-mail: nracheva@bgpharma.bg

Българска генерична фармацевтична асоциация

Адрес: ул."Хан Аспарух" № 8 София 1463
www.bgpharma.bg

Николай Хаджидончев - председател
e-mail: office@bgpharma.bg

Росен Казаков - изп. директор
тел: 02 421 97 86
факс: 02 421 97 91
e-mail: rkazakov@bgpharma.bg

Надя Рачева
тел: 02 421 97 91
e-mail: nracheva@bgpharma.bg

(БМГК)

Българска минно-геоложка камара

Адрес: кв. "Манастирски ливади - изток", бул. "Околовръстен път" N2 7, ет. 1, София 1404
www.bmgk-bg.org

Николай Вълканов - председател
тел: 0357 31 64

Иван Андреев - изп. директор
тел: 02 812 65 19
факс: 02 822 93 97
e-mail: director@bmgk-bg.org

Вяра Георгиева - секретар
тел: 02 995 03 07
факс: 02 812 65 19
e-mail: office@bmgk-bg.org

Българска организация за конгресен туризъм

Адрес: ул."Позитано" № 9, София 1301
www.bcvb.eu

Поли Карастоянова - председател
тел: 02 988 81 70
факс: 02 981 28 97

Диана Райкова - сътрудник
тел: 02 988 81 70
e-mail: office@bcvb.eu

(БПГА)

Българска петролна и газова асоциация

Адрес: ул."Проф. Асен Златаров" №11, София 1504
www.bpga.net

Валенти Златев - председател

Андрей Делчев – изп.директор
тел: 02/ 401 91 60; 02 401 91 68; 02 943 33 84
факс: 02/401 91 70
e-mail: bpga@bpga.net   

Българска Си Еф Ей асоциация

Адрес: ул. "Дунав" № 5, София 1000

Калин Методиев - председател
тел: 02 400 14 00
факс: 02 935 06 30
e-mail: k_metodiev@karoll.net

Анелия Станкова - лице за контакт 
тел: 02 400 14 00
факс: 02 935 06 30
е-мейл: coordinator@cfa.com

(БТАПОИИ)

Българска търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия

Адрес: ул."Алабин" №34, София 1000
www.btagi.org

Ангел Ирибозов - председател
тел: 02 812 94 46
факс: 02 812 94 40

Румяна Парушева - лице за контакт
тел: 02 812 93 34
факс: 02 812 94 79
e-mail: pr@btagi.org

(BGFMA)

Българска фасилити мениджмънт асоциация

Адрес: ул. Стефан Караджа №7А, София 1000
www.bgfma.bg

Горан Миланов - председател
e-mail: gmilanov@centermine.com

Петър Ташев - изп.секретар
тел.:02/489 63 77
факс: 02/489 63 72
e-mail: ptashev@bgfma.bg; office@bgfma.bg

(БФИЕК)

Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори

Адрес: ул. "Хан Аспарух" №8, София 1463
www.bfiec.org

Константин Стаменов - председател
тел: 076 68 10 17
факс: 076 68 19 52
e-mail: kstamenov@stomana.bg

Константин Делисивков - изп.директор
тел: 02 960 79 43
e-mail: office@bfiec.org; kdelisivkov@bfiec.org

/БФИЕК/

Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори

Адрес: ул."Университетски парк" 1, Илиев център, София 1700
www.bfiec.org

Константин Стаменов - председател

Константин Делисивков – изп. директор
тел.: 02/ 960 79 43; 076 681014; 0887 60 12 62
е-мейл: kstamenov@stomana.bg; office@bfiec.org

(БФА)

Българска фотоволтаична асоциация

Адрес: бул."Витоша" №42, ет.2, ап.3, София 1000
www.bpva.org

Меглена Русенова - председател
тел: 02 954 10 83, 02 44 222 28

(БЛРС)

Български ловно-рибарски съюз

Адрес: пл."Независимост" № 14, Елин Пелин 2100

Асен Пиперков - председател

Румил Рачев
тел: 0725 60363
e-mail: blrs@mail.bg

(БСБСТ)

Български съюз по балнеология и спа туризъм

Адрес: ул."Твърдишки проход" №15, София 1404
www.bubspa.org

Стефан Шарлопов - председател
тел: 02 942 71 30
факс: 02 958 29 24

Соня Спасова - лице за контакт
тел: 02 942 71 30
e-mail: office@bubspa.org

/ГБИТК/

Германо-българска индустриално-търговска камара

Адрес: ул.„Фредерик Ж.Кюри” № 25A, София

Д-р Митко Василев - управител
тел.: 02 816 30 23, 02 816 30 10
факс: 02 816 30 19
e-mail: info@ahk.bg

ЕКОБУЛПАК АД

Адрес: ж.к.„Борово”, ул.„Дечко Йорданов” № 64,София 1680

Видьо Видев - изп. директор
тел. 02 4341610
факс: 02 920 06 98
e-mail: ecobulpack@ecobulpack.com 

ЕКОПАК България АД

Адрес: Бизнес център "АВИ СЕТ", бул. "Цариградско шосе" №60, София 1784

Тодор Бургуджиев - изп. директор
e-mail: office@ecopack.bg

Веселина Стоянова - офис мениджър
тел.:02/ 975 19 25; 02 40 19 100
факс: 02/ 975 19 26; 02 40 19 101
е-мейл: office@ecopack.bg; sales@ecopack.bg

(ИДЕС)

Институт на дипломираните експерт счетоводители

Адрес: ул. "Искър" № 22, София
www.ides.bg

Бойко Костов - председател
e-mail: b.kostov@ides.bg

Светослава Велинова - изп. директор
тел./факс: 02/ 950 0777
e-mail: ides@ides.bg


 

 

Италианска търговска камара в България

Адрес: бул.„Мария-Луиза” №2, ет. 5, Бизнес-център ЦУМ

Марко Монтеки - председател
тел. 02 833 41 75; 02 846 32 80/81

(КИГ)

Камара на инженерите геодезисти

Адрес: ул. "Земеделска" № 8, София 1618
www.kig-bg.org

Ангел Янакиев - председател
тел: 02 955 96 40
факс: 02 955 61 13
e-mail: ayanakiev@kig-bg.org

Татяна Аршинкова - техн.секретар
тел: 02/ 955 96 40, 02 955 73 45
факс: 02 955 61 13
e-mail: kamara@kig-bg.org

(КИБ)

Камара на инсталаторите в България

Адрес: ул. "Иван Вазов" №25, Пловдив 4000
www.nisbg.org

Сергей Стоянов - председател

Аделина Станимирова - изп. директор
тел: 032 62 59 18
факс: 032 62 59 76
e-mail: nis@dir.bg

(КПО)

Камара на професионалните оценители

Адрес:
ул. Врабча № 15Б, София
www.kpo.bg

Ваня Асенова - председател
тел: 980 71 13
факс: 980 06 32
e-mail: vanya.assenova@bg.pwc.com; office@kpo.bg

/КПО/

Камара на професионалните оценители

Адрес: ул."Врабча", 15 Б, София 1000
www.kpo.bg

Никола Кедов - председател 
тел. 02 980 71 13
факс: 02 980 06 32
е-мейл: office@kpo.bg

(КСБ)

Камара на строителите в България

Адрес: кв. "Полигона", ул."Михаил Тенев" № 6, София 1784
www.ksb.bg

Светослав Глосов - председател

Иван Бойков - изп. директор
тел: 02 / 806 29 10; 02 806 29 20
факс: 02 963 24 25
е-mail: office@ksb.bg

 

Клуб на жените предприемачи и мениджъри в България

Адрес: ул."Петър Панайотов" № 12А, София 1231
www.wembg.com

Мариана Печеян - председател
тел: 02 836 33 06, 02 938 27 82
факс: 02 836 33 18

Конфиндустрия България

Адрес: бул. "Драган Цанков" 36, бл. Б, ет. 6, София

Масимо Барточи - председател
тел. 02 969 30 06
факс: 02 969 30 07
e-mail: segretaria@comitato.bgpress@confindustriabulgaria.bg

Международна рекламна асоциация "България"

Адрес: ул. "Гургулят" №8, София 1000
www.tbwa.bg

Теодора Тенчева - председател
тел: 02 988 40 07
факс: 02 981 76 10
e-mail:office@tbwa.bg

(НАМ)

Национална асоциация на млекопреработвателите

Адрес: бул.„Васил Левски” №106, София 1232
www.milkprocessors.com

Богдан Борисов - председател
факс: 02 946 10 53
e-mail: dslavova@abv.bg

Тодор Бозвелиев - изп. директор
моб.:0886 21 03 11
е-мейл: n_a_m@abv.bg

(НАФТСО)

Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана

Адрес: ж.к. "Гоце Делчев", ул. "Славовица", бл. 53Е, вх. Б, ет. 2, ап. 2, София, 1404
www.naftso.org

Александър Мител - председател

Радослав Христов - Главен секретар
Тел./Факс: 02 952 56 14
e-мейл: office@naftso.org

 

Национална лозаро-винарска камара

Адрес: ул.„Леге” №10, София 1000
www.bulgarianwines.org

Радослав Радев - председател

Рада Виденова – лице за контакт
тел.: 02 988 47 97
факс: 02 981 08 49
e-mail: office@bulgarianwines.org

(НСНИ)

Национално сдружение недвижими имоти

Адрес: бул."Патриарх Евтимий" №36-А, София 1000
www.nsni.bg

Ирена Перфанова - президент
тел: 02 988 68 90
факс: 02 988 68 91

Петя Дренска - гл.секретар
тел: 02 988 68 90
факс: 02 988 68 91
e-mail: office@nsni.bg

Национално студентско сдружение за образователен обмен АИЕСЕК - България

Адрес: пл.„Народно събрание" № 10, София 1000

Ивайло Димов - председател
тел./факс: 02 987 16 81
e-mail: bulgaria@aiesec.net    

 

Сдружение "Майка България"

Адрес: ул. Твърдишки проход №15 София 1404
www.motherbulgaria.com

Стефан Шарлопов - председател

Соня Спасова - техн.секретар
тел: 02 942 71 30
e-mail: maika.bulgaria@abv.bg

(СЕК)

Сдружение за електронни комуникации

Адрес: ж.к. Младост 1, бл.168, офис 3, София
www.bgsec.org

Иван Иванов - председател

Анета Иванова - зам.председател

Соня Цанкова - лице за контакт
тел. 02 443 14 34; 0889143743
факс: 02 987 70 96
e-mail: info@bgsec.org

Сдружение за модерна търговия

Адрес: ж.к. "Изток", ул."Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет.4, офис 1, София 1756
www.moderntrade.bg

Николай Петров - председател 

Йордан Матеев - изп. директор
моб.:0876696978
e-mail: office@moderntrade.bgd.lalev@gmail.com

Моб.:0889 577 746 – техн.секретар

 

Сдружение за развитие и надомно производство

Адрес: ул. "Цар Симеон" №112, София 1000

Виолета Златева - председател
тел: 02 931 55 40
факс: 02 931 55 40
e-mail: anr_bg@mail.com

Съвет на жените в бизнеса

Адрес: ул."Кукуш" №2, София 1309
www.womeninbusiness.bg

Д-р инж. Боряна Манолова - председател

Мария Андонова – лице за контакт
тел.: 0885 512 081
e-mail: office@womeninbusiness.bg

Съюз на българската туристическа индустрия

Адрес: бул."България" № 83А, хотел "Феста Барсело", София 1404
www.tourismbg.eu

Петя Славова - председател
тел: 02 8189 710
факс: 02 8189 720
e-mail: slavova@ibank.bg; office-sofia@festa.bg

Светла Вълева
тел: 02 8198 619
факс: 02 8189 720

(СБАП)

Съюз на българските автомобилни превозвачи

Адрес: кв. "Горубляне", ул."Самоковско шосе" №1,  СОМАТ, София 1138

Данаил Данаилов - председател
тел.: 02 40 81 372
e-mail: ddanailov@somat-sofia.com

Светла Вълева - секретар
тел: 02 40 81 372

 

(СПИБ)

Съюз на печатарската индустрия в България

Адрес: бул. "Цариградско шосе" №117, София 1784
www.printunion-bg.org

Петър Кънев - председател
тел: 02 930 77 77
e-mail: demax@demax.bg

Румен Трифонов - главен секретар
тел./факс  (02) 930 77 77; 975 23 88
e-mail: trifonov@printunion-bg.org; office@printunion-bg.org

(СПБ)

Съюз на пивоварите в България

Адрес: ул."Бачо Киро" № 16, София 1000
www.pivovari.com

Владимир Иванов - председател

Ивана Радомирова - изп. директор
тел./факс: 02/ 989 40 24
e-mail: ubb@i-n.net

Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

Адрес: бул."Витоша"47, София 1000

Яни Петров Янев - председател

Цветана Захариева - секретар
тел. 02 989 24 08
факс: 02 989 94 81
e-mail: sunoil@mb-bia.com

Международна федерация за недвижими имоти

ФИАБЦИ - България

Адрес: ул. Дукатска планина №7, София 1606
www.fiabci.bg

Асен Македонов - президент

Оля Сърбева - главен секретар
тел./факс: 02 954 91 05; 0879 199234
e-mail: office@fiabci.bg