Членове

Членове

А

A1 България
АББ България ЕООД
Авиейшън сървисиз България
Автомотор корпорация АД
Агрион Инвест АД
Агрополихим АД
Адванс пропъртис ООД
Адвокатска кантора Калоян Конов
Адвокатско дружество "Данаилова, Тодоров и партньори"
Адвокатско дружество "Колчева, Смиленов и Партньори"
Адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко."
Адвокатско дружество "Гугушев и Партньори"
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
АДМ България Трейдинг ЕООД
Адмикс ЕООД​
АИЕСЕК/Национална мрежа за студентски обмен
АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД
Ай Кю Логистик ООД
Аксион Груп ЕАД
Актавис ЕАД
Актавис Оперейшънс ЕООД
Албена АД
Алианс Принт ЕООД
Алианц България Холдинг АД
Алкател-Лусент България ЕООД
Алкомет АД
Амджен България ЕООД
Американски университет в България /АУБГ/
Амета Холдинг АД
Амилум България ЕАД
Анаили Мили ЕООД /Радио К2/
Армако АД
Аркус АД
Арсенал АД 
Артекс Инженеринг АД
Асарел-Медет АД
Асоциация за отговорно небанково кредитиране
Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България /ААПТОПБ/
Асоциация на българските застрахователи
Асоциация на българските износители
Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори /АБРО/
Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачите на горива
Асоциация на вносителите на автомобили
Асоциация на земеделските производители в България /АЗПБ/
Асоциация на колекторските агенции
Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители
Асоциация на операторите на ваучери за храна в България /АОВХ/
Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България
Асоциация на работодателите в системата от институциите в предучилищното и училищно образование /АРСИПУО/
Асоциация на собствениците на аптеки
Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България
Асоциация на собствениците на влекачи /БАСВ/
Асоциация на собствениците на частни товарни вагони
Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия
Аспикор ООД
АстраЗенека България ЕООД
АТАМА УЕЛНЕС ЕНД СПА ООД
АТ Инженеринг 2000 ООД
Атаро Клима ЕООД
Атко трейд ЕООД
Аурубис България АД
Ауто-Профи-Н ООД
АФА ООД

Б

Балкам Груп ЕООД
Балкан АД
Банка ДСК АД
БГ Бизнес Солюшънс ЕООД
БГ Фарма
БДЖ Пътнически превози ЕООД
БДЖ Товарни превози ЕООД

Белаз-София ЕООД
Белла България АД
Бергови Рисайклинг ЕООД
БИАД -С ООД
БИЕЙ Глас България АД
Бизнес клуб - СУ "Св. Климент Охридски"
Билла България ЕООД
Биовет АД
Благоевград - БТ АД
БМВ Фертрийбс ГМБХ - Клон България
БМФ Порт Бургас ЕАД
БНП Париба С.А.- Клон София
Бобал - Бояджиев ЕООД
БОДУ ООД
Борисов Одит ЕООД
Бранд Медия България ЕООД
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост
Браншова асоциация полимери
Брейктайм АД
Бритиш Американ Табако Трейдинг ЕООД
Булгаргеомин Овърсийс ЕООД
Булгартабак - Холдинг АД
Бултерм България ООД
България Алфа ЕАД / Мундоро
България лизинг АД
Българо-американска кредитна банка АД
Българо-корейска търговска камара
Българо-китайска търговско-промишлена камара
Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/
Българска асоциация за лизинг /БАЛ/
Българска асоциация за развлекателни и хазартни игри - 21 /БАРХИ-21/
Българска асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства /БАРПТЛ/
Българска асоциация за растителна защита /БАРЗ/​
Българска асоциация на архитектите и инженерите-консултанти /БААИК/
Българска асоциация на корабопритежателите /БАК/
Българска асоциация на корабните снабдители /БАКС/
Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници /БАЛИП/
Българска асоциация на производителите на инертни материали /БАПИМ/
Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ)
Българска асоциация на сдруженията от автомобилния транспорт /БАСАТ/
Българска асоциация на софтуерните компании /БАСКОМ/
Българска асоциация на търговците на едро с лекарства /БАТЕЛ/
Българска асоциация по рециклиране /БАР/
Българска банка за развитие АД
Българска болнична асоциация
Българска браншова камара на търговските дружества от проучването, добива и преработката на минерални суровини /Българска минно-геоложка камара/
Българска браншова камара Пътища
Българска болнична асоциация
Българска вендинг асоциация
Българска гейминг асоциация
Българска железопътна компания АД
Българска консултантска организация ЕООД
Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт
Българска национална телевизия /БНТ/
Българска организация за конгресен туризъм
Българска петролна и газова асоциация /БПГА/
Български пощи ЕАД
Българска Си Еф Ей Асоциация
Българска стокова борса АД
Българска телекомуникационна компания ЕАД/Виваком
Българска търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия /БТАПОИИ/
Българска фасилити мениджмънт асоциация
Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори /БФИЕК/
Българска фондова борса АД
Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/
Български ловно-рибарски съюз /БЛРС/
Български морски квалификационен център ЕАД
Български съюз по балнеология и СПА туризъм
Български футболен съюз

В

Вагоноремонтен завод 99 АД/Коловаг
Вазовски машиностроителни заводи ЕАД
Валемос ЕООД
Ватия Холдинг АД
Вейл конструкции ЕООД
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
Веломания ЕООД
Вендинг Груп ООД
Венресурс ЕООД
Вентчър Екуити България ЕАД
Вестник "Строител" ЕАД
Банкер ООД

Висше училище по застраховане и финанси ВУЗФ
Випласт ЕООД
ВП Брандс Интернешънъл АД
Вода Драгойна ООД
Въглища-Перник ООД

Г

Галакси Инвестмънт Груп ООД
Гаритидж Инвестмънт Мениджмънт ЕООД
ГЕД ООД
Гената Инженеринг ЕООД
Географика
Геопроект ЕООД
Геострой АД
Геотехмин ООД
Геотрейдинг АД
Германо-българска индустриална и търговска камара
Главболгарстрой Холдинг АД
ГлаксоСмитКлайн ЕООД
Глобал Такс АД
Горубсо-Кърджали АД
Градус-1 ООД
Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД
Грийн Лайф ЕАД
Громахолд ЕООД
Готмар ЕООД

Д

Дамянов сървиз ЕООД
Дани 2004 ЕООД
Данон Сердика АД
Девин АД
Девня Цимент АД
Декарт ООД
Делойт България ЕООД
Демакс АД
Ден и нощ ООД
Дентсу Иджис България ЕООД
Дженерали България Холдинг ЕАД
Джи И Хелткеър България ЕООД
Джи Пи Груп АД
Джоб Тайгър ООД
ДЗИ - Животозастраховане ЕАД
Ди Ар Си Трейд ЕООД
Ди Ар Си инвест ООД
Ди Би Карго България ЕООД
Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД
Дими трейдинг ЕООД
Димисет  ЕООД
Дир.бг АД
Дискордиа АД
Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД
Доверие Брико АД
Доверие - Обединен холдинг АД
Дойче Лизинг България ЕАД
Домко ООД
Донев Инвестмънтс Холдинг АД
Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД
Държавна консолидационна компания
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Дунав лизинг ЕАД

Е

Е.Миролио ЕАД-гр. Сливен
Е енд Ес Утотчис енд Джуълри ООД
ЕВН България ЕАД
Евробет ООД
Евромаркет-БРД ООД
Европейско-арабска търговска камара   
Европейски пътища АД
ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ ООД
Еврофутбол ООД
Ей Джи Кепитъл АД
Ейч Ти Ай България ЕООД
Еко Абонамент ООД
Екобулпак АД
Ековалент ЕООД
Еко глоуб ООД
Еко хидро-90 еоод
Екоколект АД
Еколенд Консулт ЕООД
Екологистик ЕООД
Екопак България АД
Екосенд София ЕООД
Екостийл ЕООД
Екострой Плюс ЕООД
Екотранспортинг ЕООД
Еко Фючър Бест ЕООД
Експрес Логистика и дистрибуция ООД
Ел Би Булгарикум ЕАД
Електростомана 2004 АД
Ел Зет Варна ЕООД
Елана Холдинг АД
Елаците-Мед АД
Електрон Прогрес ЕАД
Електронкомерс ЕООД
Елит Медия България ЕООД /Канал 3/
Елит Травел Интернешънъл ООД
ЕлКабел АД
Елтрак България ЕООД
Емерсон Процес Мениджмънт
ЕН АР Консулт ЕООД
Енерджи МТ ЕАД
Ес Груп Интернешънъл АД
Ес Си Ес Франчайз АД
Ескана АД
ЕСРИ България ООД

З

Загорка АД
ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп
Захаринова и Партньори ООД
Зет и Ем прайвит Ко. ООД
ЗКИ Волта ООД
Златен Рожен ЕООД 
ЗМБГ АД
Зора-М.М.С.ООД

И

ИВЕНТИМ.БГ ООД
И Кю И България АД
ИГ Холдинг АД
Идеал Стандарт - Видима АД
И-КАРД ООД
Инвестбанк АД
Инвестрeциклинг ЕООД
ИНГ Банк - Клон София
ИНСА Газ ООД
ИНСА ЕООД
ИНСА Ойл ООД
ИНСА Порт ЕООД
Институт на дипломираните експерт-счетоводители
Интегрейтид Микро-електроникс България ЕООД
Интер Инженеринг - 10 ООД
Интер Керамик ООД
Интерлийз ЕАД
Интерсервиз Узунови ООД
Инфолика ЕООД
Информацинно обслужване АД
ИПО ООД
Иса Одит ООД
Италианска търговска камара в България

К

КАЗИНО РЕШЕНИЯ ООД
Калинел ЕООД
Камара на архитектите в България
Камара на инженерите по геодезия /КИГ/
Камара на професионалните оценители /КПО/
Камара на строителите в България /КСБ/
Каменица АД
Кантек ЕООД
Каолин АД
Кар Транспортер ЕООД
Карат - С АД
карго-партнер ЕООД
Каргоренталекспрес ЕООД
Карлсберг България АД
Каскада ООД
Катаржина Истейт ЕООД
Кауфланд България ЕООД енд Ко.КД
Кейси ЕООД
Кинтекс ЕАД
КТ Интернешънъл ЕАД
Клийнтех България ЕООД
Климаком Инженеринг ООД
Кнауф България ЕООД
Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани АД
Компания за енергоспестяване АД
Комунално-битово стопанство-Бургас ЕООД
Компания за енергийно спестяване
Конвой-уърлд АД
Кондика ЕООД
Консорциум Титан София Център ДЗЗД
Конфиндустрия България
Кастамону България АД
Контракс АД
КПМГ България ООД
КРИБ Бургас
КРИБ Враца
КРИБ Добрич
КРИБ Кърджали
КРИБ Ловеч
КРИБ Пазарджик
КРИБ Перник
КРИБ Сливен
КРИБ Стара Загора
КРИБ Хасково
КРИБ Шумен
КРИБ Ямбол
Крисметал ООД
Крис металс ЕООД
Ксерокс България ЕООД
Куш Груп ЕООД
КЦМ АД
Кънстракшън Груп ЕООД

Л

Лидл България ЕООД енд Ко. КД
Линднер Иммобилиен Мениджмънт ЕООД
Лирекс БГ ООД
Лодис Инвест ЕООД
 

М

Мавел Прим ЕООД
Майка България, Сдружение
Майкрософт ЕАД
Макра - Т ООД
Марбил Тур ООД
Мартеник ЕООД
МастърКард Юръп СА
МАТ ООД
МБАЛ за женско здраве - Надежда ООД
МБАЛ Тракия ЕООД
МБАЛ Хигия АД
М-Газ ЕООД
Медийна Група България Холдинг ООД
Медика АД
Медико Инженеринг ООД
Медина мед ООД
МЕДИЯ ИКОНОМИКА БЪЛГАРИЯ ООД
МЕДЖИК ФЛЕЙМ ЕООД
Международна рекламна асоциация-България
Международно висше бизнес училище
Мелексис България ООД
МЕРК ШАРП И ДОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
МЕТ Енерджи Трейдинг България ЕАД
Металвест ЕООД
Метален борд  ЕООД
Метал Фикс ЕООД
Метеко АД
Метро Кеш енд Кери ЕООД
Мико Ресурс ЕООД
Микро-макс ООД
Минстрой Холдинг АД
М-КАПИ АД
Монбат АД
Монделийз България ЕООД
Монди Стамболийски ЕАД
Монтажи ЕАД
Монтажи Варна АД
Мото-Пфое ЕООД
Моушън Артс ООД
МТГ Делфин АД
Мундус Сървисис АД   

Н

Национална асоциация на строителните предприемачи  
Национална асоциация на фирмите за търговска сигураност и охрана /НАФТСО/
Национална браншова камара на работодателите в транспорта
Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Национална компания Индустриални зони
Национална компания за събиране и оползотворяване на отработени масла /НКСОМ/
Национална лозаро-винарска камара /НЛВК/
Национална лотария ООД
Национално сдружение "Недвижими имоти"
Национално сдружение на автобусните превозвачи в България /НСАПБ/
Национално сдружение на търговците и превозвачите на горива /НСТП/
Некрато ООД
Некст Консулт ООД
Некст Секюрити ЕООД
Нелсен - Чистота ООД
Неохим АД
Нестле България АД
Нетинфо АД
НИТИ ЕАД - Казанлък
Нова Броадкастинг Груп АД
Нова Трейд ЕООД
НОВЕ - АД - Холдинг АД
Новипак 2002 ООД
НОРД Холдинг АД
Норд Фероиндъстри ЕООД
Ню Ай АД
Ню геймс ООД

О

Обединена Българска банка АД
Общинска банка АД
Огняново-К АД
ОЗОФ "Доверие" ЗАД
Ойлтанкинг България АД
Ойрошпед АД
Орбит ЕООД
Оргахим АД

П

Пайп Систем АД
Пан Сървиз ЕООД
Парафлоу Комуникейшънс ООД
Параходство Български морски флот АД
Петко Ангелов БГ ЕООД
ПИМК ЕООД
Пиреос Банк България АД
Пирин Текс Продакшън ЕООД
Пластхим-Т АД
Плевен - БТ АД
Плейт Продакшън ООД
Поддържане чистотата на морските води АД
Подемкран АД
ПОК ДСК - Родина АД
Порше България ЕООД
Постериори ЕООД
Пощенска банка /Юробанк България/
ПрайсуотърхаусКупърс ЕООД
Прима 91 ЕООД
Приста Ойл Холдинг АД
Приста Рисайклинг АД
Пристанище Варна ЕАД
Пристанище Видин ЕООД
Проком Кемикълс ООД
Проммонт ООД
Профилинк ООД
ПСТ Груп ЕАД
Пфайзер Люксембург САРЛ Клон България
ПФК "Лудогорец 1945" ЕАД
Първа инвестиционна банка АД
Пътища и съоръжения ЕАД
Пътстрой-92 АД

Р

Райкомерс Конструкшън ЕАД
Райфайзен Банк България АД
Ре-Верк БГ ООД
Регал ООД
Ренърджи ООД
РЕСБ ЕООД
Риск Електроник ООД
Рока България АД
РОШ България ЕООД
РСМ България ООД
Рубин Трейдинг АД
Ръководство въздушно движение

С

Санрок ЕООД
САС Абритес
СББ Медиа АД
Сдружение за електронни комуникации
Сдружение за модерна търговия
Сдружение за развитие на надомно производство
Сдружение на българските фармацевтични производители
Сдружение на службите по трудова медицина в България
Сдружение "Tранспортна индоор и оутдоор рекламна асоциация” /ТИАРА/
Сдружение „Храни и напитки България” 
Сиела Норма АД
Сиенит Холдинг АД
СИКО - С ООД
СИКО Транс АД
Сима ЕООД
Сименс ЕООД
Синергон Холдинг АД
Син карс интернешънъл ЕООД
Си Пи Металс ЕООД
Сирма Груп Холдинг АД
Ситибанк Европа - Клон България АД
Скания България ЕООД

Содексо Пас България ЕООД
Солвей Соди АД
Солитрон България ООД
Софарма АД
Софарма Трeйдинг АД
Софийска Стокова Борса АД
София - БТ АД
София Франс Ауто АД
София Хотел Балкан АД
Софодит ЕООД
Спиди АД
Спътник-96 ЕООД
Стандарт Нюз АД
Стар Пост ООД
Стопанска академия "Димитър Ценов" - гр. Свищов
Стоянова Одит ООД
Стройинвестконсулт София ЕООД
Стройконсулт ЕООД
Съвет на жените в бизнеса в България
Сън Сприй Холидейз ЕООД
Съюз на българските мелничари 
Съюз на българската туристическа индустрия
Съюз на печатарската индустрия в България
Съюз на пивоварите в България /СПБ/
Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти в България
Съюз на работодателите в България - Смолян

Т

Табак Маркет АД
ТАЛ Инженеринг ЕООД
Тангра-АВ ООД
Ташев - Транс ЕООД
Телевизия "ЕВРОПА" АД
Телекомплект АД
Телелинк ЕАД
Теленор България ЕАД
Телсо АД
Технологика ЕАД
Техномаркет България АД
Технополис България ЕООД
Ти Би Ай Инфо
Ти Ви Ти Пак ООД
Титан Сървис ЕООД
Томбоу България ЕООД
Томика-Метал АД
Трайков Транс ООД
Тракия Глас България ЕАД
Транспортна индоор и аутдоор рекламна агенция /ТИАРА/
Транспрес ООД
Трансекспрес ЕООД
Трейс-Бургас ЕАД
Трейс Груп Холд АД
Триас Холдинг АД
Турботракс България ЕООД
Туристически мениджмънт АД
Тюф Рейнланд България ООД
Търговска банка Д АД

У

Улично осветление ЕАД
УМБАЛ Софиямед ООД
Универсметал ООД
Уникредит Булбанк АД
Уолтопия ООД
Уърлд  Транспорт Оувърсийз България ЕООД


Ф

Фактор трейд ЕАД
Феникс Суровини ЕООД
Фесто Производство ЕООД
ФИАБЦИ
Фикосота Холдинг АД
Филипекс-Илия Филипов ЕТ
Филип Морис България ЕООД
Фокус-Нунти  ООД /Агенция Фокус/
Фондация "Право и интернет"
Форест-Бул ЕООД
ФОТ ООД
Фреш Бар ЕООД
Фоур Френдс ООД


Х

Хан Аспарух АД
Ханиуел ЕООД
Хард-Секюрити ЕООД
Хидроизомат АД
Хил Клиник ЕАД
Химкомплект инженеринг АД
Химмаш АД
Храни и напитки България, Сдружение
Холдинг Български държавни железници АД
Холсим България АД
Хуауей Технолоджис България ЕООД
Хювефарма ЕООД
Хюлет-Пакард България ЕООД

Ч

ЧЕЗ България ЕАД
ЧЕП България ЕООД
Черноморско злато АД

Ц

Централна енергоремонтна база ЕАД

Ш

Шарлопов Хотелс ЕАД
Шел България ЕАД
Шмиц Каргобул България ЕООД
Шнайдер Електрик България ЕООД

Ъ

Ърнст и Янг България ЕООД

Ю

Ю Ейч Уай Брейн Сторм Консулт ООД
ЮЛЕН АД
Юниливър България ЕООД
Юнион Ивкони ООД
Юнион метал  ЕООД
Юрий Гагарин АД
Юроспийд ООД
Юсис ООД